کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۸۸ بهمن ۲۸, چهارشنبه

[farsibooks] Fw: بهمن: برای ثبت در تاریخ

 


 

بهمن: برای ثبت در تاریخ

با بفدرت رساندن پس مانده های تاریخ به رهبری جنایتکاری بی نظیر بنام خمینی و رهسپار شدن خیل عظیم انسانی در راستای بیعت با او از روشنفکران گرفته تا مردم عادی کوچه و بازار. از نیروهای وابسته به بیگانه و دشمنان به لباس دوست درآمده تا انسان های مسخ شده در ایدیولوژی جهل و جنون اسلامی. از فرصت طلبان همیشه در صحنه تا ملی گرایان غرق در باطلاق مذهب، بساط زندان، شکنجه، تجاوز، اعدام جان های شیفته و غارت و چپاول ثروت ملی بدست نیروهای بجا مانده از دوران بربریت و توحش در پهنای سرزمینمان برپا شد. میلیون ها انسان که در توهم رسیدن به آزادی و عدالت در حکومت "عدل علی" بودند ناباورانه با این اوج توحش و خونخواری روبراه گشتند و چو وحشت چنان بود که یارای حتی آهسته زبان گشودن نبود. نیروهای آگاه جامعه که خطر تسلط آتیلای زمانه را به عین میدیدند چه قبل از بقدرت رساندن این وحوش و چه ازهمان نحستین عملکرد آنان مادام خطراتی که مردم و جامعه با آن روبرو بودند را گوش زد میکردند و از همان دقایق اولیه این حکومت نکبت بار صداهای این آزاد انسان ها و قلم و دفترشان مورد هجوم لشگریان اسلام قرار گرفت. بخش عظیمی از مردم متوهم به مذهب و مذهبیون بی اعتنا به این گوشزد ها هر لحظه به پرتکاه نیستی روانه میشدند. هزاران هزار جان زلال که برای جلوگیری از تسلط وابسته گان به استفراغ تاریخ، بمقابله با آنان برخواستند، بخون خود نشستند ولی افسوس که خیل عظیم مسخ شده گان و متوهمین به مذهب و دین، چشم و گوش و عقل را دربست در پستوی خانه هایشان پنهان کرده بودند. نسل های بعد اما، با نادیده گرفتن تمامی جان فشانی های این جان های زلال و همرزمانشان، تا به امروز مرتب چماق تکفیر بلند کرده و نسل گذشته خود را به یکجا متهم میکنند که آری تسلط نیروهای اهریمنی بواسطه ندانم کاری شما ها بود و بس. متهم میکنند که نسل گذشته در تمامیتش و بدون استثنا مسول بقدرت رسیدن این جنایتکاران بوده و بدون حتی یک نیم نگاه به واقعیات و ستیز قهرمانانه نیروهای راستین حامی ستمکشان. مذمت و اتهام ندانم کاری را  روزی نیست که روانه نسل گذشته نکنند. و این در حالی است که بسیاری از افراد نسل جدید با داشتن تمامی امکانات اطلاع گیری، درس آموزی، شناخت، و اطلاع رسانی و با بودن هزاران هزار مدرک و سند دال بر دست داشتن "رهبران" یک شبه جنبش اخیر در جنایات و کشتار و شکنجه و تجاوز دهها هزار انسان آزاده، از آنان دفاع کرده و در راه خواسته ها و رهنمود های آنان قدم میگذارند و تجربه و آگاهی و شناخت را به سخره میگیرند. اگر بسیاری از نیروها و سازمان های سیاسی سالهای 50 و 60  بواسطه عدم شناخت و آگاهی به افشای رژیم جهل و جنون اسلامی دست نیازیدند و مادام توسط نسل های بعدی مورد سرزنش و ملامت قرار گرفتند، رهروان این "رهبران سبز اسلامی" با داشتن آگاهی و شناخت ، لجوجانه  به دفاع از این آدمخواران پرداخته و در خدمت آنان حرکت میکنند.

جناح های متفاوت رژیم بعد از حرکت دلاورانه مردم در روز عاشورا بعینه مرگ حکومت ننگین و نکبت خود را دیدند و ترس از سرنگونی و مجازات تمامی جناح های رژیم که در 31 سال گذشته دست در دست هم در کشتار و غارت شرکت داشته اند، آن ها را واداشت که بار دیگر متحد شده تا جنبش سرنگونی طلب را نابود کنند. ابتدا هردو "رهبر" خود خوانده سبز اسلامی دولت احمدی نژاد را برسمیت شناختند و ولی فقیه بودن خامنه ای را اصل دانستند. سپس مذاکرات آشکار و پنهان شروع شد. موسوی بدیدار موسوی اردبیلی شتافت و بدنبال آن موسوی اردبیلی به ملاقات خامنه ای رفت و هر دو خرسند از مذاکراتشان سخنانی دال بر حمایت از دولت و رهبری و خط و نشان کشیدن برای مردم پرداختند. روباه حیله گر، رفسنجانی اعلام کرد که هیچگاه مخالفت و اختلافی با خامنه ای نداشته. مرتجعین بخدمت "شیطان بزرگ" آمده و "اتاق فکر" تشکیل داده همراه با موسوی و کروبی مردم را به شرکت در محل مراسمی حکومتی 22 بهمن فراخواندند و با مکر و ریا خاص اسلامیون ناب محمدی انبوهی دلایل ابلهانه دال بر درستی شرکت در محل مراسم حکومتی آورده و مردم را به قبول نظرشان فراخواندند. تمامی این شعبده بازی های اسلامی تنها و تنها برای پر رونق کردن و انبوه کردن محل تجمع نیروهای وفادار به رژیم بوده و با آوردن صدها خبرنگار داخلی و خارجی و پخش تصویر در سراسر جهان بخیال عبث خود سعی در نشان دادن محبوب بودن حکومت در نزد مردم را داشتند تا بدین گونه به سرکوب نیروهای سرنگون طلب دست زده تاکمکی باشد برای  بقای رژیم منفورشان.

حال با دانستن تمامی این وافیعت ها، نسل کنونی (آنانی که چشم بسته به حامیان جناح اصلاح طلبان مبدل شده اند) با تصمیم سرنوشت سازی روبرو شده اند. یا کماکان با سماجت به هرچه خرد و دانش هست دهن کجی کرده و دنباله روی خود را از این مرتحعین جنایتکارادامه میدهند و یا در کنار نیروهای آگاه هم نسل خویش و نسل های گذشته برای سرنگونی این رژیم جهل و جنایت قدم برمیدارد. تمامی این رویداد ها در تاریخ کنونی ثبت خواهد شد و هیچ بهانه ای دال بر دنباله روی  از این مرتجعین و جنایتکاران بدلیل نداشتن شناخت از آنها برای نسل های آینده قابل قبول نحواهد بود.

 

بهمن
__._,_.___
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ