کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۸۸ بهمن ۲۴, شنبه

[farsibooks] بهائيان از تصوير ارائه شده از آئين بهائى در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در شبكۀ وابسته به حكومت ايران آزرده اند

 


http://news.persian-bahai99.info/story/196 بهائيان از تصوير ارائه شده از آئين بهائى در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در شبكۀ وابسته به حكومت ايران آزرده اند

۲۴ بهمن ۱۳۸۸ (۱۳ فوریه ۲۰۱۰)

ژنو
سرويس خبرى جامعۀ جهانى بهائى
٢٤ بهمن ١٣٨٨ (١٣فوريه ٢٠١٠)

نمايش چهره اى موهن از حضرت بهاء الله و حضرت باب، مؤسسين آئين بهائى، در يک مجموعۀ تازۀ تلويزيونى در ايران، جامعۀ بهائى را عميقاً متأثر كرده است. در اين برنامه ها تصويرى توهين آميز و تحقيركننده از بنيانگذاران آئين بهائى، كه مورد احترام بهائيان در سراسر جهان هستند، ارائه مى شود. درحالی که حکومت ایران در صحنه‌های بین‌المللی، خود از جمله فعالان و معترضین علیه توهین به مقدسات دینی است، تهیه و پخش اين مجموعه از طرف رسانه‌ای وابسته به دولت خجالت‌ آور است.

نمايش روزانۀ اين مجموعه با عنوان «سال هاى مشروطه» كه از ١٢ بهمن همزمان با شروع دهۀ فجر، سالگرد انقلاب اسلامى، آغاز شده از قرار معلوم تا ٢٥ بهمن ادامه خواهد داشت.

اين برنامه مدعى ارائۀ روايتى تاريخى و مستند از انقلاب مشروطه در اواخر قرن نوزدهم و اوائل قرن بيستم است، دورانى كه مصادف با سال هاى آغازين آئين بهائى در ايران بوده است. محور اين برنامه اتهامات كاملاً بى پايه و نخ نمائى است كه آئين بهائى را پرداختۀ سياست استعمارى انگليس براى مقابلۀ با اسلام مى داند.

اين نمايش تازۀ تلويزيونى تنها بخشى از برنامۀ تبليغاتى روشمند و رو به گسترش حكومت جمهورى اسلامى ايران عليه آئين بهائى است. در جريان اين تبليغات تمام رسانه هاى تحت نظارت دولت با جعل آشكار تاريخ و آموزه هاى بهائى، به اشاعۀ نفرت و سوءظن نسبت به بهائيان دامن مى زنند.

بهائيان در ايران از حق پاسخگوئى و اصلاح اين اشتباهات محروم اند. رسانه هاى عمومى در داخل کشور چنان تحت نظارت اند كه تنها انتشار عكس معبد بهائى در هندوستان در يک آگهى گردشگرى در آن كشور باعث تعطيلِ، هرچند موقتِ، روزنامه اى شد كه آگهى را منتشر كرده بود. بنابراین ایرانیان علاقه‌مند دسترسی آسان به اطلاعات صحیح دربارۀ آئین بهائی ندارند.

جامعۀ بهائى از دوستان و خيرانديشان خود دعوت مى كند كه در صورت امکان از راه انتشار اطلاعات درست در بارۀ تاریخ آئین بهائى آنها را در مقابله با جعلياتى كه حكومت ايران منتشر مى كند يارى دهند. براى كسانى كه مايل به كمكى در اين زمينه باشند جزوۀ «طلوعى ديگر» در نشانى اينترنتىhttp://www.aeenebahai9.info/node/835 و نسخۀ صوتى آن درhttp://www.aeenebahai9.info/node/616 مى تواند مأخذ قابل اعتمادى باشد.

__._,_.___
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ