کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۹۰ فروردین ۲۴, چهارشنبه

Re: [farsibooks] Fw: مهندس واقعی

 

درود
حتما باید با دیدن این عکسها پی به وجود خدا ببریم!!! پیشنهاد می کنم
کتابهایی درباره نظریه تکامل (البته نه مجازهای آن) مطالعه بکنی و همین
طور حداقل تا مقطع فوق لیسانس در رشته فیزیک تحصیل بکنی تا سر از ساز و
کار طبیعت در بیاوری.
بدورد

On 4/13/11, Alireza lotfi <a_lotfi2000@yahoo.com> wrote:
>
>
>
>
>
>>>
>
>
>
>
>
> Straight line
>>برش در امتداد خط مستقیم
>>
> Leaving the end part to hang the house
> قسمت آخر برای تعلیق خانه بُرش نمی خورد
>
>
> Measuring distances
> اندازه گیری فاصله ها
>
> Folding the leaf -- real art
> تا کردن برگ – هنر واقعی
> From beneath
> و نیز از قسمت زیر
>
> Holding two sides together
> دو قسمت را همزمان کنار هم نگهداشتن
>
>
>
> Using right side to hold and left side to fold..!
> قسمت راست را نگهداشتن تا قسمت چپ تا بخورد...!
>
> Real engineering ...
> مهندسی واقعی ...
>
> House is now hanging to keep enemies out
> خانه اکنون معلق است تا دست دشمنان به آن نرسد
>
> installing the door
> تعبیه درب وردی منزل
>
> Checking the support and enforcing it with glue
> کنترل تکیه گاه و محکم نمودن آن با چسب
>
> isn't it the best engineering?
> The miracle of creation has no end…
>
> آیا این مهندسی نیست ؟
> معجزه آفرینش پایانی ندارد ...

__._,_.___
Recent Activity:
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ