کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۸۹ بهمن ۱۰, یکشنبه

[farsibooks] از ساواک مخوف شاه سرنگون شده چه میدانید؟

 

   شکنجه گر کراواتی و شکنجه گر پاسدار...

 صبا راهی

ساواک سازمان پلیس مخفی بود و در بین مردم ایران به  ماشین آدم کُشی شاه معروف شده بود،ماشینی که سی آی ای و ام آی شش انگلیس در کودتای 28 مرداد

با آوردن محمدرضا پهلوی پسر رضاخان قلدر به ایران با پشتیبانی سازمان اطلاعاتی آمریکا_ سی آی ای -  و سازمان اطلاعاتی انگلیس اینتلجنس سرویس معروف،ساواک را  نیز برپا کردند که 70،000 ایرانی را شکنجه کرد و کشت.

ناپدید کردن افراد، شوکهای الکتریکی به نقاط حساس بدن، آب جوش و درآوردن دندان با گاز انبر و کشیدن ناخ ها از شکنجه های متداول بود.

مبارزین راه رهایی از سلطه غارتگرانه و جنایتکارانه امپریالیسم توسط شکنجه گرانی که افسران اطلاعاتی موساد اسراییل آنها را تعلیم داده بودند شکنجه و اعدام و تیربازان و سر به نیست میشدند.  

عسکهای زیر تصاویر برخی از شکنجه گران کراواتی ساواک آدم کُش شاه شاهان سرنگون شده و یکی از ابزار شکنجه که توسط شکنجه گران کراوتی ساواک برای شکستن مقاومت زندانیان سیاسی مقاوم استفاده میشد را نشان میدهد.

همکار  و سردسته این شکنجه گران کراواتی یعنی شاه شاهان سرنگون شده به خاطر "خدمات "شکنجه هایی که این مزدوران کرواتی با تعالیم سی آی ای یاد گرفته بودند و به زندانیان سیاسی اعمال می داشتند به آنها دکتری افتخاری نیز میداد.

امروزه وطن فروشان، ساواکی های منفور و آدکُش بازنشسته و طرفداران تاج و تحتی که به قعر آشغال دانی تاریخ توسط مردم در انقلاب با شکوه 57 پرتاب شد دُم درآورده و میدانداری کرده و از همه فجیع تر اینکه از آزادی آنهم از آزادی بیان حرف میزنند؛ آزادی بیانی که در زمان تاج و تخت سرنگون شده هر گونه انتقاد و هر گونه مخالفت با شاه سگ زنجیر امپریالیسم  و خاندان مفت خور و چپاولگرش و قاچاقچی او  را به زیر شکنجه و مرگ توسط ارازل و اوباشان شکنجه گر ساواک میکشد.حالا امروز ابلهان و بیسوادهایی پیدا شده اند که برای فریب بی مخ هایی مثل خودشان از سرو ریخت بسیج ها و پاسدارهای شکنجه گر،که همکاران همان کراواتی های شکنجه گر بوده و برخی از آن کراواتی ها هم بخدمت رژیم خمینی جلاد در آمدند، مینویسند و یا عکسهای خاندان مفتخور و دزد و جنایتکار پهلوی را در کنار جانیانی امروز قرار میدهندتا با مقایسه ظاهر این جنایتکاران توجه ها را به " ظاهر" ها جلب کنند.

البته برای اینها که نسل شان به شعبان بی مخی که سی آی ای او راتعلیم داده بود، که همراه با فرهنگ ساواک به کُشت و کُشتار مبارزین راه رهایی از سلطه امپریالیسم آنها را با قداره بندانش مورد ضر و شتم قرار دهد،میرسد درک و فهم این مسایل بسیار سخت است آنها با فرهنگ شاهنشاهی که همان فحش های چاروادری ست بزرگ شده اندبا همان فرهنگ  چاروداری شاهنشاهی که با مادر و خواهر ، پدر و برادر خود حرف میزنند همانطور که ثابتی رئیس ساواک یا حسینی شکنجه گر معروف با همین فرهنگ با مادر و دختر و خواهر و برادر و پدر خود حرف میزدند.

موضوع اصلی این است که برای امپریالیستهای خونخوار مثل دولت آمریکا و انگلیس فرقی نمیکند که نوکرانشان چه ظاهری داشته باشند، وطن فروش باشند و مدام "ایران ایران" کند، با هر ظاهر! وقتی که به فرامین دیکته شده امپریالیستها لبیک میگویند آنها را با دستگاه سرکوبشان به مردم تحمیل میکنند.

 

مرگ بر امپریالیسم که یک روز تاج ننگین را برای ما میاورد و یک روز عمامه را

زنده باد آگاهی مبارزه طبقاتی برای آنان که بخاطر ریشه کن کردن نابرابری و ظلم و ستم طبقاتی مبارزه میکنند.

زنده باد انقلاب زنده باد کمونیس  

  

ابزار شکنجه مخصوص ساواک برای کشیدن ناخن

   

قاسم حسن

 

 

  آرم ساواک آدم کُش

نابود باد امپریالیسم و سگهای زنجیری آن

و ماشین های سرکوب و آدم کُشی آن

 


__._,_.___
Recent Activity:
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ