کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۸۹ بهمن ۹, شنبه

[farsibooks] ایران آزادت بینیم از بند آزادت بینیم

 

http://www.youtube.com/watch?v=qNaexVIiqpY&feature=related

ایران ایران  من چریک خلقم

 

 خلق پا به بند 

سرکش و سرافراز

 گُرد و سربلندخیز

خیز که این نشستن  نیست سودمند

تا بـه کـی پـریشـان/تا به کی نـژنـد/رنگ پرچـم خلـق/خـون ســرخ ماسـت/کین ما به خصم از/مهر توده هاست/ای جـوان بـرخیــز/بـا بـدان بستیــز/در ره آزادی ایرانخون دشمن ریز/ایران آبادت بینیم/از بند آزادت بینیم/ این نخستین رهنمایی سیه کل است/پاسخ دشمن گلوله ی مسلسل است/خـون مـن اگـر فـرو چکـد بـه کـام خـاک/چون به راه توده ها بود مرا چه باک/این نخستین رهنمایی سیه کل است/پاسخ دشمن گلوله ی مسلسل است

http://www.youtube.com/watch?v=qNaexVIiqpY&feature=related


__._,_.___
Recent Activity:
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ