کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۸۹ بهمن ۷, پنجشنبه

[farsibooks] کلیپ فدایی

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fj9hE3Oc3Wk&feature=related

فـدائـی

 

فدائی، فدائی  فدائی چریک فدائی خلق

فدائی، فدائی  فدائی فدای رهائـی خلـق

 

ستیزت فروزان و خشم تو سوزان

شدت پیشه اندیشه ی تیـره روزان

 

(سلاح ات خروشنده، خون تو جوشنده، عزم تو فتح نهائی خلق) 2

 

فدائی، فدائی  فدائی چریک فدائی خلق

فدائی، فدائی  فدائی فدای رهائـی خلـق

 

زعـزم رهـائــی ایــران خــویــش و

به شادی فدا می کند جان خویش و

 

(سپهری خلق و کریمـی خلـق و رضـائـی خلـق و صفـائـی خلـق) 2

 

فدائی، فدائی  فدائی چریک فدائی خلق

فدائی، فدائی  فدائی فدای رهائـی خلـق

 

نهـال رهـائـی شکـوفــان کنــم مــن

به کین خواهی توده طوفان کنم من

 

(کلام ام فدائی، مرام ام فدائی و نام ام فدائی فــــدائــــی خلـــق) 2

 

فدائی، فدائی  فدائی چریک فدائی خلق

فدائی، فدائی  فدائی فدای رهائـی خلـق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بازگشت

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=Fj9hE3Oc3Wk&feature=related


__._,_.___
Recent Activity:
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ