کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۹۰ فروردین ۲۰, شنبه

[farsibooks] امپریالیسم هزار چهره ، هر لحظه هزار جنایت / جنایت امپریالیسم در اشرف

 

صفحه نخست » بحث آزاد » امپریالیسم هزار چهره، هر لحظه هزار جنایت

امپریالیسم هزار چهره، هر لحظه هزار جنایت

امپریالیسم هزار چهره، هر لحظه هزار جنایت

جنایت امپریالیسم در اشرف!

امپریالیسم خون آشام هزار چهره توسط مزدورانش در هر لحظه هزاران جنایت می آفریند! باز هم اشرف پایگاه مجاهدین، پناهنده در خاک عراق، مورد هجوم وحشیانه ارتش مزدور عراق قرار گرفت و حقوق پناهندگی آنان بار دیگر!

باید پرسید چرا رژیم دست نشانده امپریالیسم در عراق به پایگاه مجاهدین، که طبق قوانین بین المللی پناهندگی در آن کشور پناهنده شده اند، و باید از مصونیت برخوردار باشند مورد یورش وحشیانه میبرد؟ چرا اشرف مصونیت پناهندگی ندارد؟ آیا رژیم مالکی به خواست خود چنین وحشی گری اعمال میکند؟ آیا رژیمی که دست نشانده امپریالیسم آمریکاست بدون داشتن، " برنامه و هدف" از جانب امپریالیستها مرتکب این جنایت میشود؟ و از جانب دادگاههای فرماشی امپریالیستها به دلیل رعایت نکردن حقوق بین الملی پناهندگی" مصون" می ماند! همان قوانین مضحکی که به " موساد آدم کش و آدم ربای" اسراییل اجازه میدهد که اوجالان رهبر کردهای ترکیه که در یکی از کشورها پناهنده بود و در حال مسافرت، او را در هواپیما برباید و تحویل دولت فاشیستی ترکیه دهد! به واقع اگر رژیم مزدور عراق پشتش گرم نباشد آیا حتی " سرخود" هم میتواند چنین وحشی گری در حق پناهندگان انجام دهد؟ آدلخوش به این قوانین " امپریالیسم درآورده" مباشید! مگر در امپریالیسم فرانسه در روز روشن کمپ های پناهندگان به آتش کشیده نمیشود؟ در فرانسه " متمدن" که نمیشود روز روشن رفت و توپ و تانک را برد جلوی کمپ ها و پناهندگان را به گلوله بست! در آن جا مزدوران امپریالیسم را با عنوان " ناسیونالیستهای دو آشته" به خورد ما میدهند ..اما این درنده خویی که امپریالیسم آمریکا از طریق مزدورانش بصورت عریان اعمال میکند چه " نیتجه" و یا " هدفی" را دنبال میکند؟

چند سال پیش رفسنجانی یکی از متعفن ترین سرمایه داران اسلامی در یک شوی تلویزیونی که شبکه سی ان ان آمریکا یک شب قبل از اعلان نتایج مسخره مسابقات ریاست آدم کشی در ایران " ترتیب" داده بود، دو مصاحبه بود، اولی با امان کفا از دفتر سیاسی حزب ضدکارگر حکمت که شیفته " غرب مدرن و دموکراتیک و اسراییل تروریست پیشه" که حمله امپریالیسم آمریکا به افغانستان را در لباس "چپ مدرن غربی" تایید کرد، بود که این فرد بدون اینکه حتی جرات داشته باشد، وبا" خواسته واقعی سیاسی اش باشد"، اسمی از بی حقوقی مطلق کارگران ایران در بلندگوی امپریالیسم آمریکا بیاورد، و دیگری مصاحبه با رفسنجانی! که به راستی چه ترکیب همگونی هر دو خادم منافع بورژازی!

رفسنجانی همان زالویی که تن فروشی را با ارائه بند صیغه به امام جلادش در ایران رسمی کرد تا " کار امام زمانی" برای دختران و زنانی که نان شب ندارند، سقف بالای سر ندارند، دوا و دکتر ندارند، آینده ندارند، و از هر نظر در فقر و تنگدستی و محرومیت کامل بسر میبرند، تن خود را با جوازی "دینی" شده با مُهر " آقا رئیس رفسنجانی" مجوز صادر شده بفروشند. تا با رواج " تجارت سکس" سودی به جیب این روسپی رژیم وابسته به امپریالیسم سرازیر شود، در رابطه با همکاری های مستقیم با آمریکا چنین گفت: " آمریکا با ما همکاری کندمثلا نیروهای ضدانقلابی که در کشورهای دیگر هستند را به ما تحویل دهد ما هم با آن همکاری میکنیم و نیروهایی که میخواهد را به او تحویل میدهیم…."

در اصل این خواست رفسنجانی که مغزش فقط حول مسایل شکم و زیر شکم دور میزند نیست، او زالو زاده شده برای مکیدن شیره جان کارگران و زحمتکشان و محرومان! هرگز هم فکرش را نکنید که مسایل علمی هرگز به سلولهای مغز این حیوان خونخوار و هم قطارهایش راهی پیدا نکرده،شعور او هم به مسایل سیاسی به هیچ وجه قد نمیدهد، هر آنچه که میگوید و در نماز های جمعه به خورد ناآگاهان میدهد مشق هایی که شب های قبل برای او نوشته شده است!

حیوانات درنده ای که با نام های خمینی، اردبیلی، کروبی، خاتمی، رفسنجانی و خامنه ای و .. سی و دو سال است با زورگویی مطلق مردم ، و ثروت و منابع ایران که دسترنج کارگران و زحمتکشان و محرومان میباشد حکومت میکنند،کسانی هستند که وقتی در زندانهای شاه جلاد بودند با سازش خود با رژیم شاه سگ زنجیر امپریالیسم مورد " عفو ملوکانه" قرار میگیرفتند و نوکری خود را همانجا به امپریالیستها نشان دادند! آنها بخاطر شیوه تفکر " زد و بند و حلال و حرامی" ، بخاطر شیوه فکری ارتجاعی مطلق که در خدمت طبقه استثمارگر برای فریب توده های استثمارشوند است، بخاطر شیوه مبارزه شان که نه بر سر آزادی منابع و ثروت ایران از سلطه غارتگری و جنایات امپریالیسم بلکه بر سر مسایل عقب افتاده دینی برای فریب هر چه بیشتر مردم که قبلا آنرا بصورت روضه میخواندند و مردم دو ریالی کف دستشان میگذاشتند، همان چیزهای که در حوزه های دینی به اینان یاد میدهند و نتیجه اش میشود " رساله خمینی" که تمامی آن پیرامون جایگاه فکری او یعنی مسایل زیر شکم است، دور میزند، بسیار مقبول سگ زنجیر امپریالیست شدن قرار گرفتند! اینان به دلیل نحوه فکری شان با هر آنچه که علمی ست سر ستیز دارند، چرا که علمِ در خدمت طبقه استثمارشونده ماهیت گندیده فکری آنها و " صاحب شان" را برملا میسازد!

مثلا زمانی که "انقلاب فرهنگی اسلامی" بر پا کردند برای مدتها سالن تشریح دانشگاه ها اجازه نداشت از جسد " زن" برای آموزش به دانشجویان رشته پزشکی استفاده کند! و " غرب مدرن" هم برایش اهمیتی نداشت که مردم ایران دچار چه عقب رفتگی میگردند، انقلاب ۵۷ ی که بر پایه مبارزات چریکهای سازش ناپذیر، تسلیم نشدنی فدایی خلق و سایر نیروهای مبارز ضدامپریالیست صورت گرفته بود، باید هم توسط امپریالیستهایی که منافعشان با سرنگونی سگ زنجیرشان شاه جلاد به خطر افتاده بود را می ربودند و به دامان ارتجاعی دیگر میانداختند تا آنچه را که شاه جلاد شان فرصت انجام آنرا پیدا نکرده بود هم قطارهای ملایش انجام دهند. در اصل امپریالیسم های " مدرن" ادامه سلطه گری جنایتکارانه ی خود را میخواستند، برای آنها فرقی نمکند، شاه باشد، خمینی باشد، یا منصور حکمت، یا گنجیهر کسی که مثل اینها نشان میداد که اهل سازش و معامله بر سر دسترنج کارگران و زحمتکشان است، هر کسی که تواب پروری را در زندان ترویج دهد،هر کس که مقاومت در زندان را " نفی" کند،هر کس که تنها تفریح و " هیجده سالگی" اش برایش محک باشد و نه آنچه که بر سر کارگران و زحمتکشان و محرومان و ثروت زحمتکشان میرود و تفریح و خودش گذرانی و " سرگرمی" ها را جلوی پای مخالفین رژیم بعوض دانش و آگاهی مبارزه طبقاتی قرار دهد، هر کسی که نشان داد که از منافع غارتگران زورگو دفاع میکند، هر کسی که به " نامی" اما به " کامی" دیگر منافع امپریالیسم خون آشام آمریکا را تامین می نمود، هر کسی که " ملکه شایسته گوشتی" امپریالیسم شد، امپریالیسم خون آشام آمریکا روی آنها سرمایه گذاری میکند، اما اشتباه نکنید! حیوانی درنده به نام امپریالیسم خون آشام آمریکا هرگز به رژیم های وابسته به آن اجازه " تصمیم گیری های مستقیم" نمیدهد، هر کاری که این رژیم ها میکنند "باید بدون برو برگرد" در وحله اول در چهارچوب خواسته های امپریالیسم ددخوی آمریکا باشد، و اگر هم "زورگویی" دارند که میخواهند بر مردم اعمال کنند آنرا هم اول باید از طریق رابط ها با امپریالیسم آمریکا در میان گذارند و اگر به " صلاح منافع امپریالیسم" بود بعد به اجرا در آورند!

سی سال بود که رژیم وابسته به سرمایه داری جهانی اسلامی در ایران بخاطر شعار دورغین " مرگ بر امپریالیسم" داشت در پشت پرده "دیکته" هایش را می نوشت! جرج بوش کثیف ترین حیوان درنده آمریکا با " دستور آزادی گنجی جنایتکار"، و در ادامه این علنی کاری از زمانی که اوباما، با پیشینه مسلمانی و با پوست رنگینش خودش را سیاه پوست جا زد و به جرگه دیگر جنایتکاران آمریکا پیوست، او که در روضه خوانی و فریب توده های محروم آمریکا و دنیا باید تحصیل کرده یکی از همین حوزه های دینی باشد، خواستار روابط مستقیم آمریکابا رژیم اسلامی شد،و در همین زمان بود که آب از لب و لوچه خیلی ها، خیلی ها که وصفشان در این نوشته کوتاه نمیگنجد سرازیر گردید، از همان زمانی که جناح های رژیم که داشتند سی سال با هم زندانیان سیاسی ضدامپریالیست را میگرفتند و شکنجه و تجاوز و کشتار میکردند،با هم میچاپیدن و میدزدیدند و به غارت میبردند دسترنج کارگران را، برای هر بیشتر خوش خدمتی مستقیم به "صاحب" شان " آقا امام زمان آمریکا" نزاعشان بر سر پول و قدرت بیشتر برای سرکوب مخالفین امپریالیسم غارتگر و جنایتکار بیشتر شد. پرده ها برای رژیم که داشت به دورغی میگفت " مرگ بر امپریالیسم جهانخوار"، پایین افتاد، و پرده های برای مزدورانی مثل اکثریتی ها منفور و جدشان توده ای های منفور تر نیز که این رژیم را " دست پرورده امام زمان" به مردم قالب کرده بودند نیز پایین می افتاد، و رژیم می بایست برای ادامه نوکری اش برای " صاحبش" جنایات بیشتر در حق مردم و مبارزین، دانشجو و کارگر و بیکار و محصل و معلم و پرستار و خبرنگار ونویسنده که برای ابتدایی ترین آزادی ها مبارزه میکردند نشان میداد، چه بهتر از " نزاع داخلی" که هم سوار بر موج اعتراضات وسیع اقشار مختلف مردم شوند و هم بگیرند و بندند و باز هم کشتاری دیگر اینبار در زندان قزل حصار براه بیندازند! آیا کسی از کسانی که خودفریبی میکنند و آمریکا و سایر دولتهای غربی را دلسوز مردم ایران میدانند ،دید که اوبامای " دلسوز" برای کشتار زندانیان سیاسی " قطره اشکی تمساحی" بریزد؟ البته این "خود فریفتگان" بخاطر منافع جیب های حقیرشان اوبامای جنایتکار سر دسته قلدران دنیا را " دلسوز" جلوه میدهند و ابله وار به دنبال میرحسین موسوی قصاب زندانیان سیاسی دهه شصت روان میگردند و هالو وار فریاد " آزادی آزادی.. ایرانم" را سر میدهند!

بهرو امپریالیسمِ هزار چهره و هزار جنایت در لحظهباز هم توسط مزدورانش برای ایجاد تشنج خوراکی که رژیم دست نشانده امپریالیسم یعنی رژیم مالکی، و رژیم وابسته به امپریالیسم اسلامی در ایران با آن زنده هستند را در کاسه این آدم کشان دولتی قرار داد! و هیچ چیز متعفن تر از این نیست که افرادی " انسان دوست" که قلب هایشان با دیدن برنامه های " حیوان دوستی" شبکه های بی بی سی مرتجع و سایر کانالهای تلویزیونی " حیوان دوست" شده اند، از جنایاتی که امپریالیسم درنده آمریکا به هزار طریق دیگر در حق کارگران و محرومان و مبارزین راه رهایی از سلطه امپریالیسم اعمال میکند ناراحت نمیشوند، اما به محض اینکه این نوشته که صفات واقعی امپریالیستها و سگهای زنجیرش را برجسته میکند منتشر میشود، سیل نامه های " با فرهنگ" سرازیر میشود که " وا مصیبتااین قلم در حال " فحاشی" است، آنرا " حذف" کنید! خب، نباید به این عده حیوان دوست گفت، که شما باید در " انسان " بودن خود شک کنید، نه یکبار بلکه برای تمام عمر بی ثمرتان، با به رسمیت شمردن حیوان درنده و غارتگری به اسم امپریالیسم آمریکا باید به انسان بودن خود شک کنید، که فکر میکنید که نه یک میلیون حتی " ده میلیون" امضاء هم نمی تواند چیزی از بی حقوقی کارگران، زنان، و محرومان جامعه ایران بکاهد! امپریالیسم به تمام دیدگاه های ارتجاعی و عقب مانده و " صلح دوست" ی که جنگ های امپریالیسم که محرومان را محروم تر میکند و میکشد و نابود میکند را به رسمیت میشناسید اما نبرد مسلحانه بر علیه این بیدادگری رژیم های وابسته به امپریالیسم را " ضدانسانی" میدانید!

اینکه مجاهدین چه سمت و سوی سیاسی دارند، به هیچ وجه، تحت هیچ شرایطی دلیل نمیشود که جنایات امپریالیسم آمریکا که توسط رژیم مزدور آن در عراق در حق آنان اعمال میشود را نادیده گرفت و آنرا محکوم نکرد! تنها انسانهای سرمایه، همان انسانهای " حیوان دوست" چنین کنند!

جنایات امپریالیسم خون آشام آمریکا ،حمله به اشرف در خاک عراق شدیدن محکوم است!

مرگ بر امپریالیسم خون آشام آمریکا و سایر امپریالیستها

مرگ بر رژیم وابسته به امپریالیسم اسلامی با هر جناح و دسته مزدور آن

مرگ بر رژیم دست نشانده عراق

زنده باد کمونیسم علم شرایط رهایی استثمارشوندگان از یوغ سرمایه خونخوار

صبا راهی بیستم اسفند ماه ۱۳۹۰

 

 

__._,_.___
Recent Activity:
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ