کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۸۸ بهمن ۳۰, جمعه

Re : [farsibooks] SALAM

 --- En date de : Mar 16.2.10, m s <meisam101@yahoo.com> a écrit :

De: m s <meisam101@yahoo.com>
Objet: [farsibooks] SALAM
À: help@sabznameh.com
Date: Mardi 16 février 2010, 17h46

 

ند. ) ه در ایران فیلتر شده اند را از طریق ایمیل فراهم می ) ان دریافت خبرنامه سایتهای مختلف خبری F سبزنامه ام

ه از وب سایتی بازدید یا فرمی را پر ) ه برای عضو شدن درخبرنامه نیازی نیست ) ويژیگی اصلی سبزنامه این است

نید. تمامی مراحل عضو شدن از طریق ایمیل انجام می گیرد. )

ه یک ایمیل خالی به ) افی است ) امل خبرنامه های سبزنامه و نحوه عضویت در آنها ) برای دریافت لیست

ه عضو ) نید ) بفرستید. لطفا دوستان و آشنایان خود را هم در ایران تشویق help@sabznameh. com

رده و آدرس های زیر را در بین دوستان و آشنایان خود ) خبرنامه های سبزنامه شوند. لطفا این صفحه را چاپ

نید
. ) پخش__._,_.___
This is a non-political list.
.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ