کتاب های فارسی - آرشیو این وبلاگ در پایین صفحه قرار دارد

stat code

stat code

۱۳۸۹ اردیبهشت ۲۶, یکشنبه

[farsibooks] Fw: جمعیت انقلابی زنان افغانستان - راوا

 


توقع این بود که من با امضای برگه عفو به هرآنچه داشتم
پشت پا بزنم. ازمن میخواستند انسانی باشم عاری ازهرگونه
اراده ومقاومت اخلاقی وهویت اجتماعی و تاریخی...به زورگویان
و مستبدان اعلام کردم که این هدف شما به غایت دست نیافتنی است.   فرهاد وکیلی
مگرمی توان بارسنگین مسئولیت معلم بودن و بذر آگاهی پاشیدن
را بردوش داشت و دم برنیآورد؟مگرمی توان درقحط سال عدل و
داد معلم بود، اما"الف"و"بای"امید و برابری را تدریس نکرد، حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود؟
------------
To update your preferences or to unsubscribe from our list visit this link

Forward this Message to Someone this link

Revolutionary Association of the Women of Afghanistan (RAWA)
ارسال به : اعضای گروه یاهو- گوگل - شخصیتهای سیاسی - اجتماعی - اقتصادی - هنری - فرهنگی
احزاب، سازمانها، نشریات، رادیوها، تلویزیونها، انجمنهای زنان - دانشجویان - دانش آموزان
معلمان - کارگران و سایت های حقیقت جو در داخل و خارج از کشور


__._,_.___
Recent Activity:
This is a non-political list.
MARKETPLACE

Stay on top of your group activity without leaving the page you're on - Get the Yahoo! Toolbar now.


Get great advice about dogs and cats. Visit the Dog & Cat Answers Center.


Hobbies & Activities Zone: Find others who share your passions! Explore new interests.

.

__,_._,___

هیچ نظری موجود نیست:

بايگانی وبلاگ